brava gente

Brava Gente - Nino D'angelo ...
niente Senza sì, senza no Nmiez' all'indifferenza A suffrì e nun strillà Rimmane 'o male a dint S'hann'a sta, c'hann' 'a fa Quanno si brava gente A murì che ce vo Basta ca te lamiente Basta...
ca te lamiente Quanno si brava gente Nun 'e capì maie niente Nun te può liberà E fatica pe sunnà P' 'a brava gente è 'na necessità N'ata via pe respirà Ascì 'a stu scuro e accummincià a guardà... E' brava gente Chiove, chiove, nun è acqua E' male ca l'affonna C'hann'a fa, stanno llà Cu mille chiuove nfronte A sapè a verità E nun putè di niente. A murì pe campà Cu a forza d''a pazienza...

Mais Ouvidas» Ver Todos