diogenes seresteiro

Diogenes - Leskinen Juice ...
kaukana kodista, sotiin on menossa, tulossa sodista. Ihmistä etsin järki kourassain. Oh yes, oh yes, oh yes Olen Diogenes Kun hallitsijan tapaan, hän polkee minut rapaan ja kysyy mikä on. Kiitä...
, kiitä, kiitä, mene, mene siitä, eestä auringon. Väkijoukko tuo seisoo torillain. Sekö vienyt on järjen kourastain? Onneton olento kaukana kotoa, leipää ja sirkusta, lottoa, totoa. Ei järkeä e...

Mais Ouvidas» Ver Todos